Teckning av ”Svenska pärlor” till Arlas mjölkpaket

Teckning av ”Svenska pärlor” till Arlas mjölkpaket

Den här sommaren har en av mina teckningar hamnat på Arlas mjölkbaksidor!

Teckning av Lena Svalfors Hedin till Arlas mjölkpaket-baksidor sommaren 2014

Jag är glad och stolt över att få ha gjort en illustrations till WWF:s kampanj ”Svenska Pärlor” som vill väcka uppmärksamhet kring natur och djur som är hotade i Sverige. Det gäller vattendrag, fjäll, urskog, sjöar, hagmark, m.m. och de växter och djur som hör specifikt till dessa naturtyper.

Utter, fjällräv och igelkott är bara några exempel. På Arlas mjölkpaket uppmanades barn att fotografera och skicka in sina finaste favoritplatser i naturen till Panda planet. 

mjölk-paket-baksida-arla-teckning-lena-svalfors-hedin-2014-svenska-parlor-djur-natur-wwf-pandaplanet

Dock missade jag att köpa ett paket mjölk med teckningen på, för det var mitt i semestern, så sparar du på mjölkpaket får du gärna skicka ett till mig!

Här hittar du alla Arlas mjölkbaksidor. Illustrationen beställdes av och gjordes i nära samarbete med Åsa Carlström Workshop.

 

Läs mer om Svenska Pärlor och Sveriges natur:

Panda planet (WWF för barn)

WWF

 

This is an illustration I have made for Arla milk packages. It is part of a campaign to protect endangered animals, plants and specific nature types in Sweden. This drawing focused on kids and the text tells them to take a picture of a beloved place in the nature and send it to a competition at Panda planet, WWF kids section in Sweden. I felt proud to be part of something this important! We must all help to save this planet!

Skriv en kommentar