Illustrationer till läromedel och fakta

Jag startade mitt företag för över 10 år sedan och de första åren arbetade jag som tecknare på heltid. Min inrikting var framför allt informativa faktaillustrationer och läromedel. Här finns exempel på några av dessa uppdrag.

Numera tecknar jag vid sidan av en vanlig anställning och har därmed sällan tid att ta mig an uppdrag. Istället har jag gått över till att arbeta med egna projekt och satsar på att sälja tavlor och andra produkter med tecknade djur, mönster etc.

Tydlig pedagogik och användarvänlighet ligger mig dock fortfarande varmt om hjärtat. Det arbetar jag numera med som anställd, med ansvar för webb, trycksaker, kommunikation, sociala medier, etc.


Förflyttningsutbildning för vårdpersonal

rehab
care

teknik: Illustrator
kund: Malmö Stad, Stadskontoret, FoU-enheten för äldre, Kunskapsverkstaden
användning: Trycksak

rehab

FoU-enheten för äldre i Malmö skulle ta fram en ny utbildning och jag kontaktades för att göra illustrationerna. Ett gäng med sjukgymnaster och andra fick agera personal och vårdtagare i olika situationer, medan jag fotograferade de olika lyftmomenten för att veta exakt hur de skulle avbildas.

Det blev till slut cirka 50 illustrationer till ett kurshäfte för vårdpersonal och anställda i Malmö om praktisk rehabilitering, hur man lyfter och hjälper vårdtagare på bästa sätt.

Många har under åren hört av sig och varit intresserade av detta material även från andra håll i landet. Det gör mig glad att få ha bidragit till något så viktigt! Har ni frågor? Då är det Malmö Stad ni ska vända er till.


Kartor och småbilder till Bibeln

bibleillustrations
Librisbibel

teknik: Illustrator
kund: Libris Media / Libris Förlag
användning: Tryckt bok

I nära samarbete med Anna Ekman på Libris har jag tecknat cirka 50 kartor samt 12 små illustrationer till Bibeln. Mäktigt uppdrag minst sagt! Bilderna är insprängda i texten för att förklara olika skeenden, förflyttningar, maktcentra, byggnader, städer, m.m. 

Det här är ett uppdrag som jag är mycket stolt över! Bibeln är runt 2000 år gammal och tryckt i många, många miljoner exemplar, på flera hundratals olika språk. Nu har jag fått lämna ett bidrag till allt detta och det gör mig ödmjuk.

temple
bible map

Hur går det till att illustrera Bibeln?

I detta uppdrag fanns flera svårigheter som gjorde att själva tecknandet upptog relativt liten tid. Första svårigheten hade att göra med att bibeln trycks på så oändligt tunt papper. Vi fick experimentera en hel del innan vi fann hur tunna och svaga linjer och toningar som måste användas, de fick inte slå igenom papperet så att texten på baksidan stördes, men inte heller bli för bleka och svåra att se. Det fanns helt enkelt inget utrymme för mer dekorativa inslag, utan stilen fick bli ren och stram.

Nästa svårighet var att finna en bra grund till kartorna, som ju spänner över mer än tusen år. Bibelns historier utspelar sig i en del av världen där många kartunderlag (de som jag hade tillgång till) precis börjar eller slutar, olika kartor skevar åt helt olika håll och landmassorna krymper och växer beroende på vilken kartmetod som används. Puh!

ad bible

Både Anna och jag ville att kartorna skulle bli så korrekta som möjligt, alltså ägnade mycket detektivarbete åt att reda ut var varenda stad och gränsdragning var placerad, såväl forntida sedan länge glömda städer, som fortfarande existerande.

Illustrationer är också känsligt när det handlar om Bibeln. Hur tecknar man en förbundsark som ingen säkert vet hur den såg ut? Kan man ”hitta på” när det handlar om ett så centralt heligt föremål, eller påverkas läsarna då för mycket av min version?

Se där, eviga frågor för en illustratör och det som gör det här yrket så intressant.


Läromedelsillustrationer och tryckoriginal

teknik: Illustrator och InDesign
kund: Gleerups Utbildning
användning: Tryckt läromedel

school book illustration


Drygt 80 illustrationer, grafisk formgivning av alla sidorna (exkl omslag), samt tryckoriginal i InDesign gjorde jag för ett antal år sedan till tre skolhäften i ämnet naturorientering. Lärare använder materialet som kopieringsunderlag till elever.

education
cover

Kostcirkeln

matcirkel

teknik: Illustrator
kund: GivAkt, för Region Skåne, Barnöverviktsenheten
användning: Trycksak

En dekorativ faktaillustration i en broschyr riktad till barn med överviktsproblem.

(Även denna bild har jag fått många frågor om från intresserade genom åren, tack för alla fina kommentarer!)


Botanisk teckning av ”Safsa”

växt teckning av Safsa

teknik: Akvarell och blyerts
kund: Opublicerad
användning: Provteckning

Den här växten heter Safsa och är ett provjobb jag gjorde för informativa växtplanscher, tyvärr gick det inte i mål. Sånt händer.


Karta till bok om Ansgar

Ansgar-karta

teknik: Handtecknad
kund: Libris
användning: Bok

Enkel handtecknad karta till boken ”Ansgar” av Ivar Lundgren, utgiven av förlaget Libris 2015. (Svartvit i boken, här färgad.)


Matkarta över Västsverige

västkustenkarta

teknik: Illustrator
kund: Gullers Förlag
användning: Bok

En enkel karta på omslagsfliken till boken ”Matresa i väst” utgiven av Gullers Förlag 2008.


Färggrann information om valet

vote

teknik: Illustrator
kund: GivAkt, för Region Skåne
användning: Informationskampanj med diverse trycksaker och webb

valinformation

För flera år sedan gjorde jag illustrationer till Region Skåne inför landstingsvalet, för att visa ungdomar hur ett val går till. Ursprungsuppdraget handlade om att väva ihop illustrationerna med en berättelse om två ungdomar, en roadmovie, i tidskriften ”Vägval” för unga förstagångsväljare.

Dessutom kom de sen att användas i en region-omfattande hushållstidning för vuxna, i informationsfoldrar på olika språk, samt på webbsidan www.skane.se.

webbapplikation

Fyndteckningar av keramik, sten, ben och flinta

archaeology
findings
ceramics

teknik: Blyerts och tusch
kund: Malmö Kulturmiljö, Citytunnelprojektet
användning: Trycksaker, dokumentation

Arkeologerna på Malmö Kulturmiljö grävde under flera år ut stora områden i Malmö som berördes av Citytunnelbygget. Jag fick vara delaktig och avbildade cirka 150 fynd i keramik, sten, ben och flinta. Fyndteckningarna återges i arkeologernas respektive projektrapporter inom Citytunnel-projektet.

Projektrapporter med mina fyndteckningar (kan finnas flera):
”Bunkeflo – delområde 2 och Bunkeflo bytomt”
”Hyllie station – delområde 3 och Hotelltomten”
”Lockarps bytomt – delområde 8”
”Vintrie idrottsplats och Vintrie 20:1 & 20:59”

archaeology findings
infobild

Jag gjorde även fyra svart-vita illustrationer till boken ”Öresundsförbindelsen och arkeologin, Djur och människor längs vägen”, av Lena Nilsson.

Att ha en hel låda med ”fynd” stående på skrivbordet, väntande på att avbildas, har varit ett av mina favorituppdrag eftersom jag både är historieintresserad och älskar att göra realistiska avbildningar av föremål.

citytunneln malmoe

Arkeologiska fyndteckningar handlar om noggrann dokumentation och redovisning av de fynd som arkeologerna har hittat och katalogiserat vid utgrävningar. Små krukskärvor som ibland passar ihop till större kärl, mängder av pilspetsar, vackert dekorerade benkammar, uråldriga verktyg i sten och flinta. Efter avslutad utgrävning presenteras allt i arkeologiska rapporter, avhandlingar och böcker.

Jag skulle gärna teckna fler fyndteckningar! Gärna ett utsökt spänne fullt med dekorativa krumelurer!


cover

Fyndillustrationer i doktorsavhandling

teknik: Blyerts
kund: Malmö Kulturmiljö, Åsa Berggren
användning: Trycksak, dokumentation, avhandling

Jag har även gjort drygt 30 fyndteckningar till Åsa Berggrens arkeologiska avhandling ”Till och från ett kärr”. Fynden kom från projekt Hindbygården.


Läromedel i historia från Gleerups

education

teknik: Tusch
kund: Gleerups utbildning AB
användning: Trycksaker, läromedel

Till läromedlet ”Punkt SO Historia” från Gleerups utbildning tecknade jag för många år sedan olika tidslinjer med ett stort antal pyttesmå bilder som skulle representera de viktigaste historiska händelserna.

läromedel

Telefonmanualer

telefon

teknik: Illustrator
kund: HAL Information AB
användning: Trycksak

Det här är ju ett tag sedan, det kan alla se på telefonmodellen. Det är ett exempel på ett flertal illustrationer till telefonmanualer som jag gjorde för många år sedan.

Jag har senare gjort liknande uppdrag, i samma manér, både för telefonindustri och andra branscher, men på grund av sekretess kan jag inte visa upp dem. Tystnadsplikt är en självklart del av att vara professionell illustratör.


Ventilation i Örebro slott

castle

teknik: Blyerts och akvarell

Jag avslutar med att visa några riktigt gamla illustrationer från min utbildning vid Mälardalens högskola i Naturvetenskaplig illustration för många år sedan. Teckningen visar en del av ventilationen i Örebro slott. Originalet är i ca A3-format, dvs en riktigt stor teckning. Jag valde uppdraget för att få chansen att teckna ett så härligt slott!

Det mycket märkliga är att jag nu så många år senare är anställd på ett företag som arbetar med styrsystem för ventilation! Vad är oddsen för det?!


Arkeologer i Ajvide på Gotland

archaeologist

teknik: Blyerts
kund: Visby högskola
användning: Internt

Teckningen är gjord utifrån ett fotografi jag tog vid utgrävningarna på Ajvide, Gotland, för många år sedan. Jag fick vara med under studentgrävningarna en underbar sommar för att teckna av fynd och annat. En varm hälsning till alla trevliga människor jag mötte i Hemse!


Herrgård i Sörmland

mansion manor

teknik: Akvarell

Ännu en gammal bild från min illustrationsutbildning, från ett projekt om herrgårdar i Sörmland. Jag visar den därför att jag älskar fortfarande att teckna slott, herrgårdar och andra vackra byggnader och skulle gärna göra fler såna bilder!

Gå till nästa >> Teckningar till produkter och visuell identitet

Kommentarer är stängda.